Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARTIUS XXXI. Lentemaand.

1 DingsdrBourdTj. isimvrc

2 Woens. Semplicius ^0 Maan» $ Dond. Cunegunda. Vrydag den 4

4 Vrydag. Lucius. 's avonds ren

5 Zaturd. Fredcrik 8 u. 45 mm.

6 Zond. Quinquagefima.

7 Maand. Thom. Eerfte

3 Dingsd. Faften-Avcnd. <JËy Quart. 9 Woens. Asdag, befl. tyd. Zondag den

10 Dond. 40 Martelaren. 13, 's morg.

11 Vrydag. Catharinav.Zu ten 12 imr. ia Zaturd. S. Gregor. 19 minuten.

13 Zond, Qiiadragejima.

14 Maand. Mathildus. Volle

15 Dingsd. Wagen. p. Maan,

16 Woens. Araft. Miï.Qjja. Zondag dcu

17 Dond. St. Geertrui. ïo, 'smorg. I

18 Vrydag. Quatertemper, ten 7 uur. 54

19 Zaturd. Qtatertemper. minuten.

20 Zond. Remeniscere.

21 Maand. S. Benedicius. Laatftt 8

22 Dingsd. Tbeodofia hM^ Quart. ¥

23 Woens. Gabriêl Saruriag den

24 Dond. Muiden p. 26,'s avonds

25 Vrydag. Maria Boodf. ten 11 uwen I aö Zaturd. Defénth. Ie. 10 min.

27 Zond. Ocu/i.

aÖ Maand. Goudriaan. De Zon in H

29 Dingsd. Amfteld. lootd. Arius of de j

jo Woens. Amfteld. lootd. Ram, op es IJ

Al Dood. Laag .3. o&dcxiené». *

Sluiten