Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*)

VERTREK der SCHUITEN in de ad* * STEEDEN.

van Haarlem.

Op Amfteldam, zo als van Amfteldam, op Haarlem, alle uuren een Schuit, uitgezonden dat de Iaatlte Schuit 's avonds ten half 7 van daar vertrekt.

Op Leyden van den 14 Maart tot den ffi Oclober ten 6 , 8 , 10 en 11 uuren, "'s namiddrgs ten 1, 4 en 6 uuren. Man den 3 Oiflobertot den 13 Maart,voormiddags ten s» 10 en 11 uuren,'s namiddags ten 3, 4 en 6 uuren.

Alle dagen voormiddagsten ia uuren de Marktfchuit, en 's avonds ten 11 uuren de Nach'tfchuit.

Van Leiden.

Op Amfteldam , alle dagen de Marktfchuit 's avonds ten 6, *s Winters ten 4 uuren. De Kaag voormiddag ten u uuren van de Span' aarsbrug , en dè Nagtfchuit ten 9 uuren.

Op Haarlem, van den 14 Maart tot den 1 October, 's morgens ten half 4, half 7, 6 en * 1 uuren; 's namiddags teti half 1 , a en 6 uu.r«h, Van den 2 ófto'-er tot den 13 Maart, s morgens ten half 5 en é uuren, 's namiddags als

Sluiten