is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche princelyke en koninglyke almanach, voor het schrikkeljaar 1788

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 89 >

T2jeo Guld. f 40000 Guld. Heel Lot nooo- o-o| Heel Lot 3*200-0-0 Half 5.500- o-o!Half 17600-0-0

Quart 2,7jo- e-o Quart 8800-0-0 Achrfle 1375 - Q.Q Achtfte 4400-0-0 Seltiende 6S7-i©-© Seftiende 2200-0-0

icco© Guld. j ooo Gu'.d.

Heel Lot 13200- o-o Heel Lot 44000-0-0 Half 6£oo- ©-o Half 22000-0-0

Quart 3300- 0-0 Quart iicco-o-© Achtfte 1650- o-o Achtfte 5500-0.0 Seftiende 825- Seftiende 2^50-0-0

2pqoo Guld. óecoo Guld.

HeelLüt 17600- 0-0 Heel Lot 52800-0-0 Half M,eo. o.oiHalf 2Ó400-0-0 QLiart 440o - Q-o Quart 13200-0 o Achtfte 1200- 0-0 Achtfte éÉeo-o-o Seftiende 1 r00- o. © Seftiende 3300-0-0

25000 Guld. 7©ooo Guld.

Heel Lot 22oeo- o-0 Heel Lot 61600-0-0 Half liooo- o-o Half 30800-0-0 Quart 55oo- 0-0 Quart 15400-0-0 Achtfte 2yf0. 0 . Achtfte 77co-e-0 Seftiende ijt5. 0 0 Seftiende 3150-0-0

30000 Guld. 7Joo© Guld.

Heel Lot 26400- 0.0 Heel Lot 6éo00-o-o Half moo_ 0.0 Half 33000-0-0

Qi»art Meo- 0.. Qiart . 16500-O0O Achtfte 3300- o-c Achtfte 8-250-0.0 Seftiende jojo-o - o Seftiende -4125-0.-0

8Q*»oGuld.