is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche princelyke en koninglyke almanach, voor het schrikkeljaar 1788

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T ' * ( )

held ,?? J" H» de' aleemeew vroly

£eid, da fiere Rosfen der prachtige Equipa/rj Varen met Orange vercietd, zoo wel als* «"««ge Hoofden der galante Donnatrices z< l^fl7 ' ?enknoPPei der Deuren waren m omflingerde Bouquetten v. ndc fchoone Goud bloem bepronkt; hier zach %n Kroonen , da Peitoenen, gmts hufterryke Eerbogen opred Van'd'? ^^rluehtigen en befteiflnboorS (en: De Stem des Volks , die zoo lang doe de Vloek:Stem der Muitzucht was overfchfeeuv* geworden, galmde van allen zyde: Het Lie ™W'\H5LMÜS ™» N«JrJ-uit\ walr va aen noch daags te vooren de Klank zelve nie zoude hebben durven verheffen, dan met tre yaarvan inBallingfchapveizonden te worden

JBftl T°rn\mj<: hai/ en mo^d Opgezongen HetKlokfpel dreunde het ons vrolyk in hè, «or; dus...nep ook niet onaardig des avonds deKhpwacbt , die , ,„ dien tyd van verrukkmg hever de juichende menigte wilde vermaaken, dan hun door het aankondigen van

;\,T„maC ,ef tC /a3^en beeft de klok Orange l de vèrgenoeging, de nieuwsgierigheid.., de drift om in elkanders geluk te deeJen: het zeldzaam fchoon en zacht weder, het geen de Hemel fcheen te geeven , om zyne gunst aan Meerland te vohnaafcen, lokte een jeder uit: De Nacht, die op een zooTchoonén