Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

't orakel der

14 Jongetje houd de dogter van jc baas tog aan uw

fmoer, want zy is puur gek na u, dan kunt gy nog baas Timnierman, worden.

15 Gy zyt te jong getrouwd, wagt nog wat,''er zal

nog wel een kleintje koomen.

16 Zoo gy het niet zyt dan is 't uw eigen fchuld, want men doet aan u, wat men kan.

17 Vitziek en hekelagtig.

18 Een Zoon van 17 jaar, moet niet tegen zyne be¬

jaarde moeder zeggen,, zwyg; ik wil zoo en zoo doen. — zoo hy dus blyft, en zyn kinderpligt veragt ware het beeter dat hy ftierf.

19 'Er ftraalt veel valsheid, en tevens veel goerfhe'd

in uw gezigt. — Evenwel uw Garakter is het tegendeel.

20 Foey, is dat een gedrag voor iemand van geboor¬

te; fpeelen, fuipen, hoereeren, en dan nog koppig 'er by om na geen' raad te willen hooren ?■ ojïsgt mensch!

Sluiten