Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riGENWOORDIGE EEUW. Jij

Antwoorden.

1 Daar gy üw eigen perfoontje lief hebt denkt gy daag-

lyks aan niets anders dan uw kleeding enKapzel-

2 In Vrankryk zoo gy 'er aarden kunt.

3 Gierig in den hoogden graad.

4 Zoo gy de huik naaf den wind kunt hangen dan

zult gy uw oogmerk bereiken.

5 De naam van Vriend is thans een gebruiklyk woord, zonder beteekenis — zoek hier uw antwoord in.

6 Zy roemt 'er te veel op dat zy nog maagd is, en

daarom gelooft men haar niet.

.7. Dat gy op de geringfte naare tyding droefgeestig zyt, dit krenkt de gezondheid; ik weet het by ondervinding,

8 Zie in uw hart, onderzoek üw gedrag en manier

van leeven, dan zult gy u zeiven kunnen antwoorden.

9 In Gelderland, bm dat gy zwak van geftel zyt

10 Een mooy, vtiendlyk, Vrouwtje, heeft de" middelen

om haar fortuin te maaken, by haar zelve.

11 Uw man is een al te groot liefhebber van 't fpel,

en zal, zoö nien niet in tyds zorgt, zyn huisgezin ruïneeren.

12 Hoop tog nooit óp het goed van anderen, want

die hoop wordt meestal te leur gefield.

C 2 , É

Sluiten