Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2C0 )

HUUR.CEDÜLLEN

Van Huifen , Landen , Schepen , &c. Alle de Jaaren Huur by een gerekent. j^ened. de.^ogl. op een 3ft. Z./o: 6:0 yan 50 gl. tpt 100 6 ft. Z. 0:10:0 100 tot 200 12 ft. Z. o: 17: o 200 fgm—. 6po 24 ft. Z. 1: ia: o

<5co r ipoo 3 gl. Z. 3:18:0

ïooo . 2000 6 gl. Z. 7:14: o ópop — gOCO 8 gl. Z. 10: 4ro

30'op 5 4000 12 gl. Z. 15 : 3:0

4000 s 6000 ïö gl. Z. 20: 6:0

éooo t 1200018 gl. Z. 22: 14:0

](2cpp en daarboven 24 gl. Z. 29 :19:0

De Huurders moeten hebben Copyen pp een 6 ftuiv. Zegel, ten ware de HuurCedulle was opeen~3 ftuiv. Zegel, dan behoeft de Copy niet hooger dan 3 ftuiv.

OBLIG ATIEN.

Tot — 100 gl. op een 3 ft. Z. fo : 6 bpven^-ioo gl.tot 200 6 ft. Z. o: 10 boven200 gl. tpt 6co 12 ft. Z. 0:16 boven--.c5co gl. tot 200024 ft. 2. 1:12 Rovende2000gl. op een 48 ft. Z. 3: 4 pbligatien van Releening, met Borgtocht % van Echte - Lieden &c. als boven. Op een Zegel van 12 ft. koft ƒ- : 19: o Op een Zegel van 24 ft. — 1 :14 : 8 £>P een Zegel van 48 ft. «-3:6:0

Yaj'i

Sluiten