Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den Hoogenpriester vertoond heeft, en welken naaderhand , de kunst des Papiermaakers tot eene zindelijke witte pap en eindelijk in wit papier veranderde, zo lang kan men van hen zeggen dat zij het huis aanfteeken. Ook fpaaren de kinderen oneindig veel als zij fchoon zijn, dan immers heeft men geen valfche tanden, boomwollen borstkusfentjens , valfche lokken , Parijfche heupen, noch'valsch, peperduur, blanketfelnoodig. En nu komt 'er nog een wezenlijk voordeel der fchoonheid: zij bezorgt rijke Partijen, helpt aan den man en brengt den domften kop door de waereld; denkt maar eens , hoe veel fchoone lieden zijn geen Kamerdienaars en Frifeurs a deux vtains geworden? Hoeveele zeldzaame Magnetifeurs en Manipuleerers ? Hoeveele vroome Munnikken? Hoeveelekuifche en, alleen in geestelijke liefde ontbrandde, Nonnen? Daar komen de Dichters omkraaijen, de Schilders, fchilderen, de Muzikanten, zaagen, de Pctit maitres, lorgneeren en parfumeeren, Vleijers, kittelen, Priesters abfolveeren; kortom het is dan een heerlijke zaak, de fchoonheid!

Gindsch nadert ons een Philofooph met. een' deftigen tred en roept uit: fchoone lighaamen bezitten fchoone zielen! Of duidelijker: in een C 3 fchoon

Sluiten