is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst om schoone kinderen te teelen [...]. Een handboek voor jonge echte lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= ii9

De Hofraad Ypfilon zag de genegenheid dezer vrouw. IJdelheid mengde zig bij hem mede in het fpel , want zij was waarlijk eene fchoone vrouw; hij vondt haar zelfs aangenaam, hij fcherschte met haar, hij zeide fomtijds eene aartigheid; maar hij hadt ook de geringfte bedoeling niet met haar. Doch hij lag de goede zagte vrouw altijd in de gedagten, heur geest vergezelde hem waar hij ging en ftondt. Zij beminde hem zo heimlijk en innig in heur ziel , dat zij dikwijls wenschte dat hij heur man mogte zijn j mén weet nu wel hoe het bij diergelijke wenfchen toegaat; men wenscht niet alleen de bezitting van het haVt en der ziel, maar men wenscht 'er het lighaam bij , dat bij deze innerlijke fchoonheeden veel wint, en zig , fchoon het ook anders nog zo leelijk ware, bevallig weet te maaken. Behalven dat men nog wel in aanmerking moet neemen, dat de Heer Ypfilon een redenlijk goed poftuur en een fchoone rijzige gedaante hadt, en wel gefpierd was. Dit alles maakte hem zo bemint, en was de oorzaak dat de goede vrouw nacht en dag aan hem dagt. Ging zij te bed dan hielp hij haar het licht uitdoen; omarmde zij heur' man, dan deedt heure verbeelding haar den dienst , van haar den Hofraad in gedagten te brengen, zij hing hem, in H 4 keu-