is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, geographische, genéalogische, kunst- en reisalmanach. Naar dien van Berlyn gevolgd [...] 1794

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6V)

HÖOFDNEERINGEN VAN ONS LAND.

L De VTS5CHERYEN. Deezi Zyn de oudfte — De HaYingvisfcbery I wel in deeze eeuw zeef vermiriderd is blyft echter nog Zeer gewillig. — De Hralvis-vüngst 'is "ook géwjgtig , - a was het masr voof het bouwen, uitrns ten en proviandeeren van Scheepen e om goede'Zeelieden aan te honden. — Maar bet vangen en vertieren van vet fchen visch is door bet gantfche jaï 'eene zeer algemeene Kostwinning von veele Duizeride menfchen , die langs d Zecih-anden, de Rivieren \ Meircn, Wa terplasfên en meenigvuldige Vaarten wot rei, of die in de Steden dezelve vei tieren. Ook wordt eene groote mei nigte Oesters, Zeekreeften, vérfche Ze< yisch, 'Abberdaan , 'Stokviich * Tiokkitig 'nerookte Zalm, enz. nr.ar andere Lat ' den, inzonderheid naar' Duirschtand t Braband, Verzohden; zodat de VI: SCHERYEN te faamen genomen mede e< aanmerkdyke tak vnn Negotie zyn.

II. BOTER en KAAS, — eene alg ^meene Tldófdneering voor den Huismrn