is toegevoegd aan je favorieten.

Toneel werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6$ Holdwich. of

Trouwhart. (in deuitterfle verwondaring?)

6 Schelmen! (tegens den Schipper?) Hebt gij

dien brief aan mij gefchreven ?

D e Schipper.

Jaa Commis!

Trouwhart, (met een kwaadaardl ge grimlagch.)

Goed, goed! gij moet uw les wel opzeggen. .

En hebt gij mij ooit eenig geld gegeven, om uw Huiken door de vingren te zien ?

De Schipper, (zijne [houders ophalende. )

Ik zou u niet verklapt hebben, was ik daar toe niet gedwongen. Gij weet zelve wat 'er wel meer

tuflehen ons voorgevallen'is. Ik heb nooit kunnen

zeggen , dat gij te ftijf op uw fuik ftond en te fchernsiende waart, en gij hebt geen rede om mij oner kennelijk te npemen.

T r o u w ii art. (11 aa hem eenige oogen--, blikken met verontwaardiging aangezien te hebben.)

Monfler!

De Hr. Br. Robart.

Gij weet niets tot uwe verfohooning in tc bren-

gen,--