is toegevoegd aan je favorieten.

Toneel werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

Scaron. (met een fchr oomachtige houding*)'

Och! Mijn Heer! neem mij niet kwalijk! Och! het is zeker een betoverd yertrek!

Jean Prener. (lagchende~)

Ha! ha! ha 1 waarom denkt gij dat dit vertrek een betoverd vertrek zij? is deszelfs gedaante anders dan die moeft zijn.

Scaron. (met een bevreesde houding)

Om dat hier een vertrek ftaat dat u toebehoort; nog geen uur geleden hadt gij hier geen (leen leggen en nu al een geheel vertrek! het is geen regt fpel.

Jean Prener. (lagcbende)

Wat zot is dat! denkt gij dat ik het heb laten bouwen ?

Scaron.

Dat diende zoo te zijn, zal het het uwe zijn, want, (dat ik vrijheid neeme U dat te zeggen,) uw vrouw Madame Finance is zedert haare Iaarfte ziekte vrij naauwhartig geworden, zij zou U immers niets toeftaan om het te koopen.

Jean Prener.

Dat Was ook niet nodig; die vertrek is en blijft mijn vertrek, fchoon ik het niet gebouwt, noch gekogt heb,

Sca-