is toegevoegd aan uw favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandoeningen des Lighaams. §. 3. 8i

dat de uitleggers , in de volgende tyden , tot eene vervuld wordende voorzeggirg beflooten, dit kwam daarvan daan, om datze juist vier op elkander volgende Regeerders uit het Huis van Stuart vonden, het welk tog iets toevallig was, en flegts om de gelykheid met vier Verhaalde» op elkander volgende gekroonde Hoofden , voor eene beduiding van dit getal wierdt aangenomen. Nog meer, Evans, gelyk men uit zyn verhaal ziet, hielde veel van voorbeduidzels door het lot, (27") inzonderheid door het openflaan van den Bybel, zo als thans nog de zo genoemde Pietiften en Hernhutters , en dezulken , welke zig van het Hallifcbe Spreukkastje, ter navorfchinge van het geen toekomend is, bedienen : Hy las, mogelyk. vóór dit hy zyne gezichten kreeg, en toen hy juist over dc burgerlyke ongeregeldheden on> der Crom wblls regeering dagt, het Kapittel 2 Koning. X. — Hier vondt zyn

geest

(27) Waarvan ik 3 in myne Verhandeling von Ahndungen und Vifionen pag: 4.26 enz. breedvoerig heb gefproken.

9 5