Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlyke toverkunst. §. ir. 223 zag in deszelfs holligheden eene verkensblaas met bloed liggen, welke die bloed, heel langzaam, uit dc holligheden der oogen deedt druiven. Ik nam affchcid, cn hoorde vervolgens, dat die Zwartekumtenaars een paar blije, en vcrloope Chirurgyns - knechts waren , één van welke eenenatuarlykc flang medevoerde, welke hy den fteckei cn 't vergift benomen hadt.

Jk voeg 'er nog een ander voorbeeld by, uit het weik blykt, dat deze cn geene toebereiding de menfehen tot geheel bovcnnatuarlyke oorzaaken kunnen leiden.

Gefteld, een mensch • die lusfheeft,

om anderen te bedriegen, ■ zwart

water looze, en beweerc, dat hy betoverd is, enz. Zullen niet veelen dit verfchynzel voor een voldoend bewys van zulk eea zeggen aanneemen ? En evenwel kan het met die zwarte pis zo natuurlyk toegaan, dat de bloote ontdekking der oorzaake alle verwondering voert vernietige : zo als men elders zulk een voorbeeld leezen kan, dac een Jongen, welke zig voor betoverd uitgaf, zyn water met zwanen inkt verwK 4 de-

Sluiten