Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zie wel, Frederik! dat Fenelon in vee* le opzichten gelijk heeft, 't Is al naar merj 't neemt, 't is zijn fpreekwoord. Men kan een en het zelfde' geval tot zijn geluk en tot zijn ongeluk doen dienen. Wij zijn het doorgaands zelf, die ons zelve in dert weg ftaan. Waarom ftelt de ongelukkige er insgelijks geen roem in, om het nijpende Commando van het Noodlot optevolgen? Hij kan, even als de Soldaat, grootsch zijn, op eene weluitgevoerde manoeuvre in dit leeven, en elke ramp zegehen, die hem aan zijne beftemming doet beantwoorden. Duizend foortgelijke waarommen zou men kunnen opwerpen, doch men kan er op antwoorden,- dat, even gelijk de Keizer geen douzain zulke Soldaaten onder zijne veele duizenden heeft, men onder het menschlijk geflagt nog ongelijk minder weezens aantreft, die, bij de gevoelige Manuaalen van den tegenfpoed, even als den duitfeher, — gelooven en begrijpen , dat het de glorie

van hunnen dienst bevordert. Het ver-

fchil is eigenlijk niet hoe wij behooren, en hot wij best er aan toe zouden weezen? — Maar hoe wij zijn, en niet anders zijn kun»en. Ingeval ik niet verftaanbaar genoeg >.. filo-

Sluiten