Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

be Mof Gommis* %t

De Schipper.

Maar, Mijn Heer! dewijl ik zie, dat gij redelijk Zijt, moet ik u nog iets openbaren; ik heb met voorbedagten raad gefraudeert; ik moet. zoo veel tol betalen, en dagt, dat er dit wel doorlopen kon. Men vindt toch overal rekkelijke Comir.ifcn.

L ank b is i n.

6 Das is goar nichts das kebeurt jo -mehr. ELFDE TONEEL.

Lankbein. De Schipper- Jan. De Castelij n uit den Olyfan:.

Jan.

Mijn Heer! daar is de CafteUjn uit den Glyfant, die u verzoekt te fpreken; hij fchijnt een grote zwarigheid op zijn hart te hebben.

Lankbein.

■ Las irö noar den Dijvel lofen. Ich hcab nichts mit dem kaerl nottig.

(Onderwijl komt de CafteUjn driftig op het .Tontel ett loopt fchreijende naar Lankbein. )

De Cast. el.ij n.

Ach' mijn waarde Heer Lankbein! verfchoanmijnsr ftoutheid!'ik.ben een ongelukkige, en., gij,zijt. mijn

«enig-

Sluiten