Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S8 Jurjen Lankbein, o/

Het welzijn van ons Land moet ons boven alter harte gaan.

Loshart.

Mijn Heeren! ik dagt dat mijn knegt Lankbein bekwaamheid genoeg voor dat ampt had.

Eerste Gecommitteerde, (hem ernflig

aanziende. )

Indien dit zeggen u ernft was, Mijn Heer! zouden wij moeten befluiten, dat gij maar eene oppervlakkige kennis hadt van dat geen , dat tot het welzijn van ons Land vereifcht wordt; een Commisplaats op te draagenaan een onwetenden lompen; waarlijk Mijn Heer! gij bezit te veel oordcel om dit te denken.

Loshart. (in eene ootmoedige houding.)

Het is waar, Mijn Heeren' hij heeft gcenzeerverftandig voorkomen, dat gebrek heeft hij met meelt; allen van zijne natie gemeen, maar zijn goed en deugdzaam hart

Eerste Gecommitteerde, (hem driftig

inde rede vallende. )

Ik bid u, zwijg tog van zaken, die uwe Commis niet kent noch bezit; waar ziet gij hem tog voor

r.an ?

Loshart. Voor een eerlijk kaerl, Mijn Heer !

Eer1*

Sluiten