Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 D

Donderbast.

Net het zelfde; ik reeken hem al zoo goed als mors dood. Hij zal ons niet ontfnappen, al kroop hij in een flakkehuisje.

Kees, f_ hun de gereedfchappen overgevende. 3

Zie daer; willen we nou maer zoetjes op weg tijen.

Donderbast. Zoo driftig niet; we moeten eerft wat eeten. Dan krijgen we kragt in de knokken.

Kees, [zugtende.']

Lieve deugje t et is al zoo laet, en wagt ik langer, dan verkijk ik de markt.

Gr ij pal, [nors. 3

Wel ik denk niet, dac we verpligt zijn om uwentwil op weg de geeuwhonger te krijgen. — Kom, dans jij een deuntje terwijl wij knappen.

Kees, [zugtende.3

Dat zou misfchien mier nae ien doojedans lijken. Ik mag terwijl, wijl 't aers niet wiezen kan, ook wat fchaffen. [hij bekijkt de ham] Dac lijkt wel gras uit min weij.

Donderbast. Hij is goed, Kees; regt goed.

F 3 Kees.

Sluiten