Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

•plaats was te A.... de reden van uw vertrek van daar beftond in, enz." op deeze wijs ver, baalde hij mij, zonder een eenige omftandigheid te misten, mijn ganfche leevensloop van mijn leibanden af tot de doodkist van mijn Patriottismus toe.

Met de uiterfte verbaazing keek ik hem aan. Weet gij, mijnheer de Profeet! mrj ook iets van het toekomende te zeggen? i „Ja! ik kan u zelf zeggen wat u binnen t .uur zal overkomen", o Wees toch ze goed! „Binnen 'tuur, zult gij een uwer beste Vrienden in uwe armen hebben"!

Mijn hart klopte geweldig. En wie, vroeg ik, zal die Vriend zijn? _ ;|

Uwe Hendrik S... " antwoorde hij, mij m*een op de borst vallende, en mij, met al de tederheid van een Vriend omhelzende en kusfchende.

Ik herkende hem daadlijk. 't Was de geweezen Overfte S.... Ik klemde hem op mih nen boezem. — Spraakloos bleeven wr) een geheele wijl in deeze houding. Engij, bersLikeindlijkuit, gij, waardigeMan! gijhier?

„Ja! mijn Vriend, maar befchouwmu niet als ongelukkig." Qp

Sluiten