is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

AGT-EN-DERTIGSTE BRIEF,

JAN AAN FREDERIK. WAARDE VRIEND!

urn"Jiosq} s^ipio©*'- * " »

]0)e uitfpanningen, die men te Antwerpen heeft, zijn bijna geen noemenswaardig. De gczelfchappen beftaan uit den Adel, die zig in 't geheel met het overige veragtlijke Menschdom niet bemoeit. De Staminé's heb ik u reeds, mooglijk in een al te knorrige bui, befchreeven, en de Hollandfche Sociëteit,— is er !

De Franfche Comedie is, van buiten befchouwd , een magtig groot gevaarte, dat men op het oog voor geen fchouwburg zou groeten : ze is gebouwt in 1746, in Rede van die, welke ongelukkig door de vlammen verteerd werd. Zij is niet groot, echter kan men ze fraai, ten minfien netjes heeten. Zij heeft veel overeenkomst met de AmRerdamfche. Rondom de parterre zijn drie rijen Logien boven elkander; tegen over het toE 5 neel