is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7S )

het genoegen zou den hoogften top be* klommen hebben.

De Concertzaal is met een fraai platfond verfierd ; Appollo en zijne onderhoorigen, muziekinftrumenten enz., door den kunftenaar Vervoort gefchilderd, verfraaien dezelve; alle dingsdagen des winters, word er, ten kosten van eenige Heeren deezer ftad, concert gegeeven. Hoe het met de muziek alhier gefchapen ftaat, weet ik niet. Mijn öoren deugen niet.

In Antwerpen vind men ook een Stadsmagazijn 't welk men den Eeckhof geliefd te noemen.

Gij moet u niet verbeelden van in dit Magazijn de wapens , als den voornaamften inboedel, te hooren opnoemen. Men heeft mij gezegd, want zelf heb ik geen geleegenheid gehad, om het te zien, dat alhier voortreflijke fchoone Hukken, tot groote en publieke vieringen deezer ftad, bewaard worden. Ik zal ze u optellen.

m Het af beeldzei van een Reus, zevenentwintig voeten hoog, met de pedeHal, waarop de lange Heer gezeten is. Dit Huk moet de gedagtenis vereeuwigen van een geleefd hebbenden Reus, wiens naam men Heilig verzekerd