is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C»4)

gevoeltze, maar befchouwtze met een grootmoedigen opflag van't oog, lacht 'er mede, en vergeetze, als of ze hem nimmer overkomen waren. „ Met mijnEzel", zegt hij, „ zoek ik nieuwe gelukken". — hij is de fterkfte en onverfaagdfte Wijsgeer , dien ik immer kende.

Hij heeft den inval gekreegen, om voor Profeet te fpeelen. Jan zal ongelukkig worden, volgens zijne voorfpelling , om dat de liefde een weezenlijk vergif voor zijn geftel is. — en hierin zou ik hem bijna toevallen. „ Maar gij, Fenelon"! dus ftout profeteert hij tegen mij, „ gij zijt binnen weinig dagen volkomen gelukkig" !— ik laat het de goede vriend zeggen ; hij vermaakt 'er zig mede.

Hij heeft een tweeden Ezel gekogt; di.t beest moet dienen voor onzen vriend Jan, om 'er mede naar Jeruzalem te reizen ; en dit alles is met zo veel ernst gefchied, dat ik niet meer weet wat ik van 't verftand van onzen Hendrik maaken moet! & c.; hij ftaat vast in de gedagten, dat Jan met hem de reis zal aanneemen : mooglijk weet hij van 't Boerinnetje meer, dan hij raadzaam vind te peggen; U anders is 't onbegrijpelijk.

** ■ fel