Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *34 )

AGT- EN- VIJFTIGSTE BRIEF.

FENELON AAN FREDERIK. WAARDE VRIEND!

Uw brief is te laat gekomen ! Mijne onheilen zijn voltooid ! mijne Randvastigheid is bezweeken , want Magdalena is mij voor eeuwig ontrukt! Op gisteren is zij uitgegaan , zonder d

iemand wist waar heen; Tk was aan mijn

arbeid; haar vader, ongerust worden¬

de , om dat zij langer weg bleef dan zij anders gewoon was, zond om mij. Ik kwam, en haar afweezigheid hoorende , was het eveneens of hemel en aarde met mij verzonk.

Zie daar, dagt ik, mijn voorgevoel bewaarheid ! Zie daar mijne Magdalena

voor altoos voor mij verloeren ! ■ De

Grijsaart ontReldc. Hij vroeg mij het een en ander, doch kon als nog geen kwaad vermoeden , en de goede man deed zijn uiterRe best om mij gerust tc Rellen.

Ik

Sluiten