Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 150

& aan mijn Reisgenoot, die óp het een of ander Dorp woonen ? Neen! antwoorde hij. Laat ons dan morgen vroeg, de reis naar Oostende aanneemen, zei ik.

Dus fliepen wij een nagt te Zellighom , en zie daar alles wat ik er van te zeggen

heb, om dat er anders voor mij niets

van te zeggen valt.

OOSTENDE.

In den jongften oorlog der Republiek met Engeland trok Oostende onnoemlijke winftcn van den Handel; die, veiligheidshalve, aldaar gevoerd werd. De welvaart van'dien tijd blijkt voor het tegenwoordige nog zeer duidüjk , uit het fterk bouwen van Huizen, 't welk men aldaar doet. Bijna de helft is deeze Stad vergroot. Elk die wil kan er bouwen. Voor een kleinigheid van zes of zeven gulden word men er Burger en kan men er alles bij de hand vatten wat men begeert.

De nieuwe ftraaten zijn zeer regt, en de bouwing zelf zeer netjes en 0éH$fc Er zijn fchoone Havens of Bcrgplaatfen voor do

fche

Sluiten