Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handige liefde. Hun geluk, zo het zig laat aanzien, is volkomen. Eene Egtverbintenis alleen ontbreekt er aan, en deeze zal wel fpocdig volgen. Jan heeft eene bedaardheid aangenomen , die mij verbaasd doet Haan. Hij heeft zig voortrefüjk gekweetcn bij de ontmoeting van Magdalena. Zijn geftel, dat ïn de daad zeer vatbaar is voor wispeltuurigheid, is zijn geluk in den loop zijns tegenwoordigen leevens. Waar zou het met hem heen , zo hij flegts één voorwerp ten doel

zijner driftige naarjaaging Helde? Hij

zegt het, en 't is waar, dat hij in de Waereld het zelfde fpel fpeelt, dat de Jongens blindemannetje noemen; waar hij niet weezen moet floot hij zig, en het geen hij behoorde te grijpen loopt hij voorbij. Bij elke floot vliegt hij hevig op, en bij elke telcurftelling word hij in den hoogften graad geemUjk en misnoegd; — doch eindlijk zig erinnerende, dat hij blindemannetje fpeelt, getroost hij het zig, lacht er om en loopt al

weder voort. Maar, Jan! heb ik hem,

wel :gezegd, vermits dat fpel u zo duur te ftaan komt, moest gij er uitfeheiden en den

doek van uw oogen doen! Een flegte

raad, was zijn antwoord, zo lang ik mijne £ y Ou-

Sluiten