is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(m y

yan Magdalena zo veel voor haar als gij kunt. Als zij hier komt zal zij ze tijdig genoeg weeten.

In alle mijne ongelukken houd ik niet op jte zijn, enz.

HONDERD en ELFDE BRIEF,

hendrik aan frederik, waarde vriend!

jt oen ik laatst aan u fchreef was ik indedaad voorneemens om de waereld dieper in te wandelen,en den tijd, die mij nogoverfchiet, door te brengen in het opzamelen van wetenwaardige zaken, en vooral in het bekomen van Menfchenkennis. Thans ben

ik van voorneemen veranderd en Braband ingetrokken.

Zedert een geruimen tijd, waarde Vriend! faeb ik zonder boeken geleefd: een zekeren Ijver voor het welzijn van 't Vaderland en voorde belangen van den rechtzinnigen Godsdienst heeft dezelve verfcheurd, in 't water gefmeeten of er een Septembervuurtje van N 4 ge-