Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

penen, dat wy in flaat zjn, by een op nieuw uitbarftenden oorlog , onze eigen bezittingen te befchermen , en niet af te hangen van de Edelmoedigheid van onverplichte vrienden, 't Is een weldenkend Vaderlander aangenaam zich dankbaar te betoonen aan de JVeldoeners en Redders van zjn Vaderland, maar nog aangenaamcr die IVeldoeners, die Redders onder zjn eigen volk in den boezem van 7jn vaderland te vinden ; verre, is het egter van ons, dat wy in Neérlands volk, de zodanigen niet kennen, een Zoutman, een De del, een Bent inck hebben wy 'er proeven van zien geeven ; en wy bidden den Opperregeerder van het Heelal, dat wy gelegenheid vinden, om met vaderlandfche blydfchap , op onze Cither Vaderlanders voor diensten aan dit Gemeenebeft beweezen, te danken.

Haert, é m den iften v;m Bloeimaand 1782.

A. DOOSJES PZ,

Sluiten