is toegevoegd aan uw favorieten.

Sint Eustatius genomen en hernomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85 )

„ „ Wat kon (dit wift de Brit) een vyftigtal zoldaaten, Bv 't dertienduizcndtal van Britfche roovers baaten.

99 99 J

„ „ Myn Vorst! uw hart is ook niet Neêrlands lot begaan,

„ En ziet met leed den ramp van uwen nabuur aan. „ „ Ik bid u overzulks, u hoogftwcldaadig Koning! „ „ Geef aan myn bcê gehoor, mishaagt zy u, verfehooning. „ „ Het is eensKonings deugd ,die 't volk met heil bcftraalt, „ „ Als hy verfehooning fchenkt hem, die wclmccnend dwaalt, „ „ Ach ! laatmy met een deel van Fr.ankr.yks oorlogskielen, ., „ Der Entten hoop cn roof ten cencmaal vernielen, „ „ Dat ik met fchrandre list hun roofgoed overval, „ „ En uw mcnfchlievenheid betoon aan het Heelal. , „ Laat my Weftindjcs markt in uwen naam verovren, „ „ Dat Sint Eustatius den klaauw.derBritfche Roovren „ „ Ontweldigd door uw, magt een fprcekend blyk vertoon,

Hoe dier het Neêrlandsch volk verplicht is aan uw kroon, „ „ Zo God uw volk bcftraalt met zegepraal en glorie, „ „ Begeer ik niets voor my dan de eer van die viftorie.

F 3 >» ja Ik