is toegevoegd aan uw favorieten.

Roméo en Julia, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L. J§

De heer capellet.

Ik denk, men zal haer wekken kunnen? Mevr. capellet. o! Wil uw dochter die verkwikking niet misgunnen; Dewijl zij heel den nacht geen oog heeft toegedaen.

De heer capellet. Zoo boet' het leedgevoel de fchuld van 't dwaes beüaen!

Mevr. capellet. "Wees, om haers bruigoms wil, clan flechts met haer bewogen j En verg niet dat zij hem een paer bekreten oogen, Met een doodbleek gelaet, ter bruiloft medebreng'. Één uurtje flapens, zoo uw goedheid dit geheng', Zal hare fchoonheid meer en prachtiger verderen, Dan al het hoven vari haer fikfehe kamenieren!

De heer capellet. Wel nu; meld gij haer dan de thansbefloten zaek.

Mevr. capellet. Zeer wel, mijn lieve Gaê: ik doe het met vermaek!

De heer capellet. ]k wacht den graef, zoo 'k zelf hem geen bericht ga geven,..

Mevr. capellet. Ik bidde u, mijn Gemael!...

De heer capellet.

Waertoe dit wederftreven l D 3 Mevr.