is toegevoegd aan uw favorieten.

Roméo en Julia, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 55

De heer capellet.

En gij te zacht, Mevrouw! Mevr. capellet. Bevroed ten muitte, datze onpaslijk zij, mijn Gade! Heb deernis met heur kwael! Gun dat zij zich berade! Zij zal gehoorzaem zijn: het is mijn wensch en wil.

De heer capellet. En zoo haer doen eens met uw denken wijd verfchilP, Het ftugge meisje, om voor een' vader niet te wijken, Mij norfchen weêrzin voor gehoorzaemheid doe blijken, Dan zal Mevrouw, om hulde aen haren pligt te bien, Nogthans gehoorzaem zijn?

Mevr. capellet.

'k Begere alleen te zien, Of zij in ftaet zij, om ons ftraks te vergezellen: 'k Bidde u dierhalve nog een luttel uitteftellen, Dat gij den grave uw' wil, omtrent de reis, ontdekt.

De heer capellet. Uw bede is gansch vergeefsch — en mijn befluit volftrekt. En, daer 't verfiandig is, zal 't ook bepaeldlijk doorgaen: Zeg dit uw telg, en wil, gelijk 't u voegt, haer voorgaen!

(Hij vertrekt.)

D 4 VIER,