is toegevoegd aan uw favorieten.

Zak-bibliotheek van vernuft en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

too'neelsp El..

221

MENDEL.

Niet mijne, maar de uwe —— Zij is de dochter van uwe ongelukkige Louize.

allen.

Zijn dochter ?

henriette Cll fredrik.

Mijne zuster.

g r u n a u : in verwarring» Hoe is dat mogelijk ?

M e n- ü e l.

Gij herinnerde!! u heden nog uwe Louize , en bewcendet haar verlies ■ ■■■ - Op deezen plcchtigen dag vervulle ik haar laatften wille, en overhandig u dit dierbaar

pand ■ Hier is de ring, die gij haar

eens gaaft , en den brief die zij in haare

laatfte oogenbiikken heeft gefchreven

Louize wist dat ik uw vriend was, zij liet mij opzoeken , toen gij haar had verlaten, en zij van haar' Vader onterfd ea verftooten was ■ ik nam haar aan, en verzorgde haar van alles: de geboorte van dit lieve kind kostte haar het leven •—— toen zij haar einde gevoelde naderen, liet zij mij roepen, zeide met een gebrokene ftem cn traa ien : Ik moet flerven en de T 3