is toegevoegd aan uw favorieten.

Zak-bibliotheek van vernuft en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s23 Ti e familie van grunau.

rechtvaardige ftraf mijner ligtzinnigheid ,, cn van den Vaderlijken vloek ondervinden — o dat ik deeze ongelukkige wees met mij konde neemen! ik moet haar zonder Vader

achterlaaten . gij zijt de vriend van;

mijnen Wilhelm u ftelle ik dit on¬

gelukkige pand onzer voormaalige liefde r

dit verlatene fchepfel ter hand liet

is reeds gedoopt; haar naam is Charlotte Caroline Blond Zijt gij zo lange Va¬

der over dit kind , tot er zig een gelukkiger oogenblik opdoet, waarin gij het. hem kunt overgeeven — met deeze woonden ftierf zij —— hier is de doopccdul. JOSephine: ter z Ij de. Ha ! dus is ook het geheim, opgeklaard dat mij nadenken baarde ——— Gij waart dan niet mijn Vader, en, zorgde t evenwel zo vaderlijk voor mij ? Maar zult gij

mij nu ook voor uw dochter erkennen?

grunau.

O mijn vriend! waak, of droom ik? — Die vreugde mag ik dan nog belecven! goede God ! zo veel verdien ik niet, zo veel verdien ik niet — lees vriend! vreugde-traanen verdrukken ieder woord dat ik fpreeken wil.