Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREÜRStEL, 53

moet ook, (hem tederlijk aanziende wanneer gij wèl wilt doen , niet mede naar den kluizenaar gaan , wanneer uw Vader aldaar zijn vrouw verraslchen wil, •

f r a n s.

Waarom niet?

b e r t ii a , als vooren.

Om dat ik dat niet begeer —— maar morgen , na den middag, kunt gij mij hier wedervinden; verzuim dien tijd niets (zuchtenaef) want [ik heb nog veel op mijn hart om u te zeggen! (Zij wil vertrekken.)

frans: hij houd haar tegen.

Nog één woord, fchooue Graavinf Binnen kort zal ik openlijk als Rastcnberg's rechtmaatige zoon verfchijnen; dan ben ik niet meer die ongelukkige naamlooze, die eenmaal, fchuw en vreesachtig, naar

uwe zoete ftem luisterde dan ben

ik moedig genoeg om aanfpraak op uw hand te maaken ; zult gij mij die vergunnen ?

bertha.

Deeze hand zal ik niet zonder dit hart wegfehenken, en, (met een veel beduidend C 5

Sluiten