Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zingt deez' Vaderlandfehe zangen* Zing ze lustig als om prys;

Hier in ziet gy uw Belangen Klaar ontwikkeld, naar den Eiscfr,

Wei betoogt aan alle kant,

Juiot op een Bataaffchen train.

Braave Land - li^n 'k moet u raaden, Wilt deez' Bundel niet verfmaên.

Laat uw zinglust zich verzaaden Met de ftof uit deze blaên -

Zingend leerd gy dan gewis:

Wat de waare Vryheid is.

J: P: MARCHANT.

VOOR

Sluiten