Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R L IJ SP E L. 141

vijfde tooneel.

tri velijn, krispijn, eduard, (beide van kleederen veranderd)

k r1 s p ij n , (zingende)

Ta- la- lare wat vreugd!

De wijn van deezen Plaats bezit een goede deugd, Hij 's onverbeterlijk, wat heeft die drank vermogen! En nu ik Meefter ben, begind mijn keel te droogen, lk wensch naar 't druive fap, den Hemel die bewaard, (.Dit is mijn wenfch) de boom, de berg, de vrucht en aard! En geevt dat ieders Huis van wijnen overvloeijen, Wat is het heerlijk, als men zulkeen vrucht ziet bloeijen,

trivelijn, (ter zijde) 't Gaat wel, (tegen Krispijn) verheugd u vriend. k r1 s p ij n.

Hoe fmaaklijk is die wijn ï trivelijn. Welnu?,... hoe is 't? zijt gij te vreden met Krispijn ? krispijn.

Ja! 't is een braav gefel; maar hij doet niet dan zuchten ; 'k Verbied het hem, en wil, dat hij die fmart doet vluchten' Maar ach! dit helpt niet.

(Hij neemt zijn Meejler bij de hand en danfl) Ta la trivelijn.

Gij maakt m' zelvs verheugd I Krispijn.

Ik heb een goed humeur, wanneer ik ben in vreugd,

I S TRI-

Sluiten