Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 22 >

Angstvol flaet Ge, Emanuël! De oogen heên en weder;

AH' de ftraffen van de Hel Stormen op U neder.

Heft Gij 't bang gezicht om hoog, Dringt Gij door de wolken,

Blikfems ziet Ge in 's Vaders oog, Scherpgewette dolken.

Ziet Ge nederwaerts op de aerd*, Welk een heir van plagen,

Die 't bedrijf der Zonden baert! — Straffen, niet te dragen,

Dood, Hel en Verdoemenis, Wroeging, Wanhoop, Kwalen! —

Schuld, die onbetaelbaer is, Moet Ge, alleen, betalen.

'c Weer-

Sluiten