Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 36 y

Eer zij God'! — Aenbiddend knielen,

Voor hunn' GoU en hunn' Heer, Eng'len, en verloste zielen,

Juichend bij Zijn kribbe neêr. — Wijsheid, Liefde, zonder palen,

Blijdfchap over 't menschlijk lot, ; Doen de Serafs 't-lied herhalen:

Hallelujah! — Eer zij God'! —

X

Fr ede op aerde! — Aen alle kanten,

Zag men Satans helfche list, Zijne zegevanen planten,

Trotsch op wraekzucht, moord en twist. — Jesus komt. — Zijn blced zal vloeijen: —

Nu keert orde, en vrede, en rust, En, Gods gramfchap, hoe aen 't gloeijen,

Wordt in jjsus bloed gebluscht.

Vredt

Sluiten