Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( xxvm )

Voords was men ook betW • j

eerfte oogenblikken iT^&^óolll te draagen voor de Werven, Schepen enz toefen noodlg achtede de volgende ^te

viïk vfn^nfftfi6 RePreff«« van het

dLZ ~7en sgr;eBIN^ t

Wer'en^tï 2T ^ ^ * ! verSen. ^ M daan°6 het noo<%e ?

lantrif'ff1 T^Ordon. van voorn.Rejanuanj ms. preien takten.

(Get.) r< w< tadama.

Secretaris.

mecfteren geïnundeerd nan h. ™ .' . erk den Krijgsraad^e voldoen ^ V*°

ZITTING.

Gehouden des Ding.dags Voormiddag, den 2dftön Januarij 1795. ö

door. de municipaliteit der, stab amsterdam.

In deze Zitting werden verfcheide Refolu«en genomen, ten einde de rust der Stad, ge-

dUUsr

Sluiten