Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 152 )

bragt waren,werden 'er verfcheidene confideratiën omtrent die pointen geoooerd ™ „... ." j„,, „ . -,. r , ö^ppcia, en, naa inneemmg da adv.jfenen daarop gevolgde ftemming, was dl meerheid voor de uitvoering van den in de pro'

Daarnaa liet zig de Zoon van den Burger tiiuv mï aandienen, welke,in de Vergadering verfch e nen zijnde, zig beklaagde dat £fr Vader, zi inde een man van 70 jaaren, met een Fransch MiC ^ woordentwist geraakt zijnde , door denzelve Müitairement gearrefteerd en in de gevangenis der Militairen op den Jan Rodenpoorts IbrSrS ware. Daar nu dit geval aan een' Burgefdezer Stad, en daarbij een man van zo hooge aatn overgekomen, een aanmerkelijke fenfade in & Vergadering verwekte, befloot dezelve, naa omvrw «en.ft.ge deliberatie, tot het onmiddelijk S? van deze zaak, en committeerde de Burgers lude* pn teysset jun., « einde den GenerSltZn fpreeken waar hij zig ook zoude mogen bevmden om dien Burger nog vóór den nacht uit zijn arrest te doen ontflaan. Deze pooging was van dat gelukkig gevolg, dat eenigen SjcfnaTSet vertS dier Commisfie, de Zoon van den Gearrefteerden de Vergadering rapporteerde, dat hij bereids een bevel tot ontflag zijns Vaders, getekend door den Generaal salme, in handen hadde, en zondei verwijl zig naar den Toren zoude begeeven en einde zijnen Vader uit deszelfs arrest te verlo fe, en tot zijnent te geleiden. 1 ?

Voords werden W verfcheiden klagten ingebraet

Soent Urger MN0R' SsProvSS genoemde gevangenis in den Jan Rodenpoorts To-

aldaar 1)?de%dat.hij de F™*he Militairen, tllQa'u öea™fteerd, met naar behooren, zo in het

toe-

Sluiten