Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 435 )

ter Stede, naa verfcheide confideratiën en eenige daar in gemaakte veranderingen ter Publicatie gearresteerd.

Voords werdt het Comptoir in de Nieuwe Kerk door den Commandant kraaijenhoff gebruikt geweest zijnde? aan het Committé van Algemeen Welzijn ter vaceering voor den ontfangst van het ongemunt Goud en Zilver, toegeftaan , en het voornoemde Comptoir van den Commandant kraaijenhoff boven ce Stads Waag op het Plein der Revolutie verplaatst.

ZITTING,

Gehouden des Dingdags Voormiddags, den T4den April, 1795.

DOOK. DE MUNICIPALITEIT DER STAD AMSTERDAM,

Naa de opening der Vergadering verfcheenen in dezelve de Burgers (*) welke gerequireed zijn om als Commisfarisfen te adfifteeren, bij den ontfangst van de fournisfementen van het ongemunt Goud en Zilver; wordende door den Prefident van deze hunne aanftèlling bericht,

De

(*) Tot Commisfarisfen om tot den ontfangst van 't ongemunt Goud cn Zilver te vaceeren , zijn aangefteld de Burgers .... de gyzelaar , simon donker,

willem woutman , bernardus de bosch, A- -spanheim lohman , cerrit vvaknars , ambrosius jlstls j5ubli , j. j. BOSé , hendrik smissaart , jacob wf.vering, abraham jolles , laurens wetzler , H. VfW 's gravenwaert , c. van papendorp , r. h> portner , cerr1x nutces, G. j. van ryswyk. d, /.. VAN AALST.

Éeee a

Sluiten