Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 43* )

een vrïjbriefjen hadde van de Municipaliteit» geweigerd hadde mede te neemen, waar op gerefolveerd werdt den Haagfchen Schipper , die morgen vaart, te requireeren en hem te ordonneeren bewuste Dienstmeisjen medeLeneemen.

De Burgers ypelaar en lixraaven in de Vergadering op Requifitie verfcheenen zijnde werdt aangezegd dat hunne Wijkvergadering, die op morgen in de Amftelkerk belegd is, proviiioneel, om dat dezelve reeds befchreeven ware, kan voortgaan; doch dat ze een fchriftelijk verzoek daar omtrent dienen inteleveren, ten einde dat aan Kerk-Meesteren in handen te kunnen ftellen, om de Municipaliteit te dienen van bericht.

ZITTING,

Gehouden des Woensdags Voormiddags, den isden April 1795.

DOOR de municipaliteit der. sta©amsterdam,

Naa de opening der Zitting leverde de Burger p. van den broeke een Request in, waarin verzogt werdt twee kisten, béhoorende aan hst Capittel van Oudmunfter , op 8 Januarij 1787. op de Minuuten Kamer, hier ter Stede, gedeponeerd, tegen recief weder te laaten volgen.

Aan Gedeputeerden uit de Bataaffche Clubs, om rapport wegens het furgeeren der Executie van de 1 ada penning , werdt bericht dat over hun Request niet gedelibereerd ware, wijl het door een Corpus ingeleverd werdt, en *er op.

gee*

Sluiten