is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 573 )

vinden, van wien men op goede gronden konde

verwachten, dat hij het zich tot een eerfte plichc zoude rekenen, in alles het voctfpoor van voorn. barend knoopmeijer en zijne geweezene huisvrouwte volgen, en dezelve in zêle te evenaaren.

Na verfcheide deliberatien en genomen informatien kwam daar toe in 't begin van 't Jaar 1794 vooral in aanmerking de perfoon van jan willem rooth en zijne huisvrouw dirkje de heete , aan welke men dan ook de •gelegenheid verfchafte ter bezichtiging van het Buiten-Gasthuis , ten einde in ftaat gefteld te worden , om zich een gefchikt denkbeeld der directie te kunnen vormen , en zich nader te kunnen explioeeren , of zij een zo moeijelijken post zauden kunnen en willen aanvaarden.

Dan niet gering was de aandoening van de meergem. Directrice , toen deze echtelieden zich bij haar vervoegden met verzoek, om van de directie geïnformeerd te worden, en zij dus conlidereerde, dat zij waarfchijnlijk binnen korten tijd een Huis zoude verhaten, waar in zij federt het jaar 1789 eerst het medetoezicht, en naderhand alleen de directie, gehad hadt.

Zij gaf die aandoening kort daar na niet onduidelijk te kennen, en men maakte van deeze gelegenheid gebruik, om haar, fchoon thands door haar huwelijk in eene meer gunftige fttuatie geplaatst zijnde, te perfuadeeren, om provifioneel in de directie te blijven continueeren, en haar tijd en vlijt ten behoeve van ongelukkige medemenfehen verder te befteeden, zo als zij zulks dan ook aannam, en tot_ haare dood toe daar in getrouw is gebleeven, zijnde in h laatst van de maand September 1794 uan<de Bbbbb § ge-