Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70$ )

VERVOLG,

Der Zitting van Dingsdag Voormiddag, den zden Junij 1795.

Voords deeden de Burgers m van der vuurst en nicolaas breukelaar , rapport wegens het m hunne handen gefteld Addres van Regenten van het Gasthuis enz. (zie Bladz 569) welk rapport aldus luide:

Rappen van w. van der vuurst en NicoLAAs breukelaar, wegens een <dddr,svan Regenten van de Gasthuizen en het Krankzinnighu's dezer Otad, aan de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Amfierdam.

MEDEBURGERS!

In handen van de ondergetekenden, als Leden Uwer Vergadering, door U gefteld ziinde zeker Addres van de Regenten van de Gasthut zen en het Krankzinnigenhuis dezer Stad, ten bertnt VergaderinS daar op te dienen van

Hebben, aangezien het belang dat een groot gedeelte der Burgerije & den uitflag deze/zaaAaaaaa ke

Sluiten