is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( PK* )

„ dat zij zelve de Perfoonen zijn, die aan de „ ondergetekenden het vertoonen van dit ftuk „ hebben verzogt gehad," dus deze beiden gemelde Perfoonen thands een flegt figuur moeten maaken, met nu tegenwoordig iets te willen capieeren, of als een poinct van befchuldiging tegen de ondergetekenden te avanceeren, waar toe zij zelve inftantiën hebben gedaan, en wat zal men verder ten opzichte van het gedrag en denkwijze van alle de Tekenaars van het Addres moeten opmaaken en befluiten, als men remarqueert „ dat het dezelfde Perfoonen zijn, „ die naa het vertoonen van den Aan/lag op Ant„ werpen, de ondergetekenden hebben lastig ge„ vallen , om ten Tooneele te voeren , de „ ftukken bekend bij de naamen van maria van „ lalain en de rijk" dan, om nog met een woord weder te keeren tot het meergemelde ftuk zelve, genaamd den Aanflag op Antwerpen, zo diene deswegens aan u, hunne Medeburgers tot informatie, dat het zelve ftuk in het voonge Jaar op diverfe Tooneelen met goed fuccés is vertoond geworden, en onder anderen tweemaal te Buikjloot, dat verder de voormalige Regeering van deze Stad heeft wederhouden, dat dit ftuk alhier ten Tooneele wierd gevoerd, als te fterk tegen de Engelfche Natie zijnde, en eindelijk dat het zelve ftuk niet tn Vrankrijk te huis hoort, noch op die Natie kan worden toegepast, daar de inhoud van het zelve denoteert een particulier fchelmftuk van den Hertog van anjou, waar het Franiche Rijk noch van wist , noch eenig deel in hadt. ,

He ondergetekenden hier mede overgaande

tot