Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9^9 )

Articulen of Poindten gedaan maaken en aan de Edele Achtbaare Heeren Schepenen ter Schoute Rolle gecommitteerd overgegeeven uit den naam en van wegens den W el Edele Geftrenge Heer Mr.

DAVID WILLEM ELIAS,

Hoofd-Officier dezer Stad R. O. omme daarop als Gedaagde in Perfoon te worden gehoord

JAN VAN BEK. HEYDEN.

Art. 1.

Zegt; 51 Jaaren. Hoe oud hij Gedaag¬

de in Perfoon is ? Art. 1.

Zen: ja. Of hij Gedaagde in

Perfoon zich niet op Dingsdag Voormiddag van den 14^011 dezer loopende Maand October met en benevensMr.

CAREL WOUTER visSCHER, NICOLAAS van STAPHORST, JAN GOLDBERG , JEAN LA PRO, DANIËL SCKOLTEN, PIETER VAN DEWALPERNé, ALBERT HARDENBEÏtG , WILLEM JANSZEN, HENdrik heuskens en

hendrik van kalker ,

Ggggggg 3 heeft

Sluiten