Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 520 )

Aan hen word overgelaten hoe veel perfonen zy oordeelen voor elke fesfie te moeten oproepen.

Voor het overige zullen zy zich gedragen naar de publicatiën, decreten, aanfchryvingen, en refolutiën, de geldnegotiatie van 6 per cent, gearresteerd den 17 July 1795, fpëóterende, van welke allen hen by dezen een exemplaar word ter hand gefteld, en waaraan ten dezen word gerefereerd.

Op last van den Raad'der Gemeente.

(geteekend)

g. brender & brandis, •

fecretaris.

Amfterdam

ACTE van AANSTELLING.

De Raad der Gemeente van Amfterdam heeft, ingevolge de aanfchryving van 'het provinciaal beftuur van Holland, in dato gecommitteerd, zo als gecommitteerd word by dezen, den burger

tot de commisfie ter beöordeeling van de fournisfementen in de geforceerde geldnegotiatie van 6 per cent, gearresteerd by de provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, den 17 July 1795, en zulks over de wyk no. binnen deze ftad en jurisdictie van dien; hebbende voorn, burger de belofte voor dezen post afgelegd; en word over zulks een iegelyk gelast denzelven in voorsz. qualiteit te erkennen.

Ter ordonnantie van den Raad der Gemeente.

g. brender a brandis,

fecretaris.

Amfterdam

Na deliberatie, goedgevonden, deze nota en acte dadelyk te arresteren. ^

Sluiten