Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

Is gelezen request van de overlieden van het St. Pieters Gilde, verzoekende vernieuwing van de Keur, tegen het ongepermitteerd zitten met visch in de Nes, Halfleeg, en elders:

In handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om het noodige te verrichten,

Js geleezen Request van eenige Burgers, woonende in de Dirk van Hasfeltfteeg,in de ZevenmaakersGang, van achteren belend aan het onlangs verbrande Perceel op den Nieuwendijk, verzoekende daar zij, door dien brand totaal zijn geruïneerd, dierhalven eenigen onderftand in hunnen drukkend en nood te genieten:

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, hetzelve verzoek van de hand te wijzen; alzo deze Vergadering buiten ftaat is om daaraan te mogen voldoen.

Is geleezen Request van den Burger Gerrit Jafinky verzoekende als Teller van de Raapen, dat die post, en de post van Meeter aan de Groenmarkt, mogt worden in tin gefmolten en gecombineerd, gelijk te vooreij, zou hebben plaats gehad:

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, hetzelve Request te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, ten einde deze Vergadering, na behoorlijk onderzoek, te dienen van confideratiën en advies,

Is geleezen addres van eenige wagtdoende Burgers

in wijk 3a, ftrekkende om,bij gelegenheid van brand, de Pijpgasten te voorzien van een onderfcheidend teken, en om voordaan geen Burgers binnen de bezetting toe te laaten, dan die in het Bataillon, in welks wijk de brand plaats heeft, behooren.

In handen van de Burgers van Barneve'd, van Blijen* burgh, Drost en Beerenbrofick, om conüderatiën en advies.

Js geleezen Request van de Parnasfims van de Portu* E 2 gee-

Sluiten