is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ?9 )

Is geleezen eene Voordragt van de Burgers de Haan,

Asfchenbergh, van den Rroeke, Zielkens, Baart, Dutilh, Beerenbroek en Luderus, (trekkende om den Burger WigboU Slicher met den post van Vendumeester, of anders met dien van Penningmeester van de Weeskamer te voorzien:

In handen van de Commisfie tot regeling der Ambten, om confideratiën en advies.

Is geleezen de volgende Voordragt van het Committé van Algemeen Welzijn, betrekkelijk eene weekelijkfche publiekmaaking van het getal der ingeente Kinderen, en van allen die daardoor geneezen, of daaraan overleden raogten zijn:

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP. .

het committé van algemeen welzijn , aan den raad der gemeente van amsterdam,

medeburgers!

Gijlieden zult met ons erkennen, dat het blinde vooroordeel eene voornaame hinderpaal is aan de verlichting van een Volk; Gijlieden zult met ons erkennen, dat het de pligt van elk Burger is, en althands van zulk een, die in eenjg Volksbewind is gefteld, om zulk eene hinderpaal uit den weg te ruimen; dit regtlchapea gedrag behoort onder zijne onmiddelijke verphgnng. .. 1

De inënting der Kinderpokjes vindt, door het vooroordeel, eenen ongelukkigen tegenftand; en het heil ' van het Menschdom, als door een' Engel des Hemels aan hetzelve verkondigd, wordt door zulk eene verblinding geftuit.

Wij (tellen Ulieden derhalven een middel voor, om dit vooroordeel uit den weg te ruimen; immers, zo veel mogelijk, te verminderen; en dit middel beftaat in de aankondiging van het nuttig voorbeeld, hetwelk, na ons inzien, thands, daar zo veele natuurlijke als

VII. stuk. M in.