is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is gehesen Addres van den'Burger A.van der Hart, deszelfs dank en erkentenis betuigende voor de refolutie van dezen Raad, waarbij aan liem eenen Adfiftent in zijn' post, als Dircóteur van dezer Stads Weiken en Gebouwen, wo.rdt toegevoegd:

Waarop, na deliberatie, is goedgevonden, hetzelve Addres voor notificatie aanteneemen.

ïs geleezen Rapport van de Commisfie tot het afneemen der Belofte van de Ambtenaaren, volgends hetwelké blijkt dat de Burger Jan Blom, Schuitenvoerer aan den Amftel, geweigerd heeft de Belofte afteleggen ; en dat de volgende perfoonen driemaal opgeroepen en niet gecompareerd zijn; als: Daniël Cornelis JVesfelman , extraör-dinaris Esfaijeur ; Jacob Carel llelmcke, Keurmeester van de Hop; Fredrik Louis lmy,vöy, Knecht van het Kleêrmaakers Gild; Nicolaas Savin, Zetter en Steenteller; T. de Fries en Elders,

Catechifeermeesters:

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden', alle voormelde perfoonen van de voorzegde posten, en van alle de werkzaamheeden, welken daaraan verbonden zijn, te ontflaan.

Is geleezen Misfive van de Commisfie, door het Stads Deltuur der Stad Haarlem, benoemd ten opzichte van de aldaar ingebragte klagten tegen de Publicatie vin het Committé tot de Marine, van den 16 Januarij 1. 1., verzoekende geïnformeerd te worden van de, door dezen Raad, met betrekking tot die zaak, genomene maatregelen; alsmede om geconvoceerd te worden tot de Befoignes, welken, met de Commisfie uit de Municipaliteit der Stad Gouda, alhier gehouden mogten worden:

Waarop, gedelibereerd ziinde, is goedgevonden, dezelve Misfive te ftellen in handen van de perfooneele Commisfie, beftaande in de Burgers van Staphorst, van der Fuurst, Pietersfe en Asfchenberg, om het noodde te verrichten en in and woord te fchrijven. . a Is