Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 52a ) .

ïn handen van de Commisfie belast met de bezorging yan al het gene betrekking heeft tot de Provinciale Geldhefiing yap Holland, van 30 Junij en 10 Augustus J. 1.. voor zo, veel deze Stad en Jurisdiöie betreft; ten einde het noodige te verrichten. En is deze Refolutie genomen zonder refumptie.

De Vergadering is geëindigd des namiddags , ten half drie uuren, en geadjourneerd tot Maandag middag, ten twaalf uuren.

vergadering,

Maandag, 15 Muj, 1797.

Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

'a Midd:gs, ten elf uuren.

Voorzitter: 11. dros t.

Is geleezen Rapport van het Committé vanAlgemeene Waakzaamheid, op het verzoek, den gden dezer-, door de Coromisiie van dezen Raad , tot onderzoek wegens de Celdhcftmg van 1795 ter Vergadering gedaan, ftrekkende prn aan dezelve te fuppediteeren eene Lijst van die geeiien, welken uitlandig gegaan zijn, zo. veel mogelijk met onderfcheiding van die genen, welken getoond hebben voldaan te hebben, als van die genen, welken cautie hebben gefteld:

In handen van de voormelde Commisfie, ten einde de bevoorens opgemaakte Lijst aan het Committé van Onderzoek ter afgifte van Buitenlandfche Paspoorten te fuppediteeren, pm dezelve, na verëisch, te kunnen arapliëeren.

ïs geleezen Request van den Burger Hendrik Meijerr, zich, beklaagende over de handelwijze van den SubftitUUt-Bailluw en van de Municipaliteit van NieuwerAmftel, zo met betrekking tot het verplaatfen van een Hand verder S'tadvvaards, ais'ten aanzien van het gedaan

Sluiten